infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937
 
 
 
 
 

دوره مکالمه ترمیک (CBS)

(Competency Based System Of Learning English)

مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش

 
 
در دهه های اخیر موسسات آموزش زبان انگلیسی با انتخاب یک مجموعه کتاب آموزش انگلیسی مانند Headway یا Interchange و غیره و تقسیم هر کتاب به چند ترم وسپس برنامه ریزی های جنبی همانند امتحانات، کتابهای کمک آموزشی بسیار و..... مبادرت به برگزاری کلاس های آموزش مکالمه مینمایند؛ وگاه بر حسب خلاقیت مدرسین، خواست زبان اموزان و یا ابتکارات آموزشگاه ها؛ از کتب جانبی لغت و داستان و گرامر نیز در کنار این مجموعه ها استفاده میشوند. اما امری که متاسفانه مجبور به اعتراف آن هستیم این است که همواره کلاس های دارای برنامه ریزی، خالی از ابتکار و آزادی  و کلاس های دارای خلاقیت به دور از برنامه ریزی های دقیق بوده اند.
 
در سیستم آموزشی CBS موسسه کلام نواندیش، زبان آموزان در سه سطح مبتدی (Elementary)؛ متوسط (Intermediate) و پیشرفته (Advanced)، با سری کتاب های Four corners در 24 ترم متوالی قرار میگیرند. در کنار این مجموعه، 3 مجموعه دیگرشامل لغت و گرامر و دروس جنبی مانند writing و reading و غیره به منظور تقویت تمامی مهارت ها وجود دارد که متناسب با سطوح زبان آموز و صلاحدید اساتید و کارشناسان این مرکز برای زبان آموزان انتخاب میشوند.
 
 

 

 محاسن سیستم آموزشی CBS 

 
  امکان انتخاب دروس لغت، گرامر و دروس جنبی همزمان با دوره اصلی
  امکان بررسی و جهت دهی به آموزش تک تک زبان آموزان جهت رفع نیازهای مختلف از قبیل کنکور، مسافرت، مهاجرت، تدریس در آینده، درک فیلم  و .......
  کنترل فضای کلاس و جهت دهی آموزش در قالب درس ارائه شده و پرهیز از سلیقه های انفرادی
   امکان تعویض راحت کتب و استفاده از منابع جدید تر و دادن اختیار به مدرسین در جهت انتخاب برخی از کتب در دروسی همانند لغت، گرامر، داستان، اصطلاحات، بحث در قالب سطح و عناوین دروس. در حالی که در سیستم های رایج،  کلیه کلاس های یک موسسه و مدرسین، ملزم به استفاده از یک کتاب هستند.
 
 
 
شما میتوانید دروس دوره ی مکالمه ی مهارت محور را در هر سه سطح زیر (جداول بر اساس استاندارد آموزشی CEFR اتحادیه اروپا میباشد) به ترتیب ثبت نام و پاس نمایید، یا به انتخاب خود و یا به توصیه مشاوران آموزشی مرکز ما با مراعات پیش نیازهای موجود، دروس جنبی را نیز انتخاب نمایید. این دروس در صورتیکه قصد شرکت در آزمون تافل یا آیلتس را دارید و یا قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارید ضروری خواهند بود.  درصورت تمایل برای مشاوره با ما تماس بگیرید.
 
 

 

 

 

دروس دوره ی مکالمه ی مهارت محور - LEVEL A

 
دروس سطح مبتدی که شامل شش ترم مکالمه و در صورت نیاز دروس تکمیلی لغت، گرامر، داستان، نگارش، روشهای ارائه و مهارتهای خواندن میباشد

 

LEVEL A1
3 ترم مکالمه
2 ترم گرامر و کارگاه مکالمه
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید
 
LEVEL A2
3 ترم مکالمه
2 ترم گرامر و کارگاه مکالمه
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید
 
 
 

دروس دوره ی مکالمه ی مهارت محور - LEVEL B

 
دروس سطح متوسط که شامل شش ترم مکالمه و در صورت نیاز دروس تکمیلی لغت، گرامر، داستان، نگارش، روشهای ارائه و مهارتهای خواندن میباشد
 
LEVEL B1
3 ترم مکالمه
2 ترم گرامر و کارگاه مکالمه
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید

 

LEVEL B2
3 ترم مکالمه
2 ترم گرامر و کارگاه مکالمه
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید
 
 
 

دروس دوره ی مکالمه ی مهارت محور - LEVEL C

 
دروس سطح پیشرفنه که شامل شش ترم مکالمه و در صورت نیاز دروس تکمیلی لغت، گرامر، داستان، نگارش، روشهای ارائه و مهارتهای خواندن میباشد
 
LEVEL C1
2 ترم مکالمه
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید
 
LEVEL C2
2 ترم مکالمه
برای جزئیات بیشتر کلیک کنید