infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

 

 

 

 

ثبت نام در آیلتس کامپیوتری (Computer-Delivered IELTS)

<< مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش >>

 

 

از سال 2016، Computer Delivered IELTS یا همان آزمون کامپیوتری آیلتس به اجرا درآمد. البته در کشورهای معدودی این امکان وجود دارد. اما این روز ها در خیلی از کشورها آیلتس کامپیوتری رایج شده است. فرمت، زمان بندی، انواع سوالات و ... مانند آیلتس کاغذی است پس لازم نیست نگران چیزی باشید. تنها بخش های ریدینگ، لیسنینگ و رایتینگ به صورت کامپیوتری انجام می شود و بخش اسپیکینگ بطور حضوری با یک ممتحن آیلتس اجرا میشود.

برای آشنایی بیشتر با آزمون آیلتس کامپیوتری کلیک کنید

 

 

برای ثبت نام در آزمون آیلتس کامپیوتری (Computer-Delivered IELTS) کلیک نمایید