infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

 

 

 

 

ثبت نام در آزمون IELTS UKVI

<< مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش >>

 
 
نحوه ثبت نام در این آزمون مشابه آزمون آیلتس بوده و زمان آزمون شفاهی آن از طرف موسسه تعیین شده و ۱۲ روز قبل از آزمون برای شما پیامک خواهد شد. این آزمون در دو نوع Paper-based و Computer-delivered برگزار میشود. 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون IELTS UKVI کلیک نمایید

امتحان آیلتس UKVI و آیلتس Lifeskills از تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ در ایران درحال برگزاری است. اما در این بین به دلیل مسائلی که برای سفارت انگلستان در ایران به وجود آمده بود؛ برای مدتی ثبت نام و برگزاری این آزمون در ایران تعلیق شده بود. اما خوشبختانه در حال حاضر مؤسسه ایرسافام مورد تایید دولت انگلستان بوده و با انتخاب این آزمون در سایت ایرسافام می توان در این آزمون ثبت نام نمود و شرکت کرد. 
 

 

برای ثبت نام در آزمون IELTS UKVI کلیک نمایید