infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

 

 

 

 

ثبت نام آزمون بین المللی TestDaf

مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش

 

 

جدای از اینکه به چه نحوی و در چه موسسه ای زبان آلمانی را فراگرفته باشید، در نهایت جهت اخذ پذیرش تحصیلی یا مهاجرت کاری نیاز به شرکت در آزمون بین المللی زبان آلمانی دارید. آزمون تست داف، معتبر ترین آزمون بین المللی زبان آلمانی است که چهار بخش مجزا را در بر می گیرد که ارزشیابی نهایی شما، برآیندی از نتیجه ی این چهار بخش است. آزمون تست داف به طور متوسط ۹ بار در سال ارائه می شود که فرمت امتحان از سال ۲۰۲۲ تماما آنلاین خواهد بود.
آزمون تست داف معتبر ترین آزمون بین المللی زبان آلمانی می باشد. با توجه به تصحیح آزمون در آلمان و کنترل کیفی مداوم؛ ترجیح دانشگاه های آلمان، پذیرش دانشجویانیست که دارای این مدرک باشند. به طوری که در مواردی مشاهده شده امتیاز تست داف پایین تر به نمره ی سطح بالاتر سایر آزمون ها ارجحیت دارد.

 

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمون TestDaf اینجا کلیک نمایید

 

 

 

ثبت نام آزمون TestDaf (سایت رسمی TestDaf)

 

ثبت نام آزمون TestDaf (موسسه دیوان)

 

ثبت نام آزمون TestDaf (موسسه گوته)