infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

 

 

 

LEVEL C

 

سطح C دوره های آنلاین مکالمه در مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش دارای ترمهای زیر میباشد

 

 

LEVEL C1 (Summit 1)

 

 

Summit 1 / a
تعداد جلسات 20 جلسه
شهریه:  530,000 تومان
کتب و منابع:  Summit 1 (Unit 1 - 5)
طول ترم:  2 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

Summit 1 / b
تعداد جلسات 20 جلسه
شهریه:  530,000 تومان
کتب و منابع:  Summit 1 (Unit 6 - 10)
طول ترم:  2 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

  

Review Summit 1 / a - Summit 1 / b
تعداد جلسات 20 جلسه
شهریه:  530,000 تومان
کتب و منابع:  Summit 1 (Unit 1 - 10)
طول ترم:  2 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

 

 

LEVEL C2 (Summit 2)

 

 

Summit 2 / a
تعداد جلسات 20 جلسه
شهریه:  530,000 تومان
کتب و منابع:  Summit 2 (Unit 1 - 5)
طول ترم:  2 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

Summit 2 / b
تعداد جلسات 20 جلسه
شهریه:  530,000 تومان
کتب و منابع:  Summit 2 (Unit 6 - 10)
طول ترم:  2 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

Review Summit 2 / a - Summit 2 / b
تعداد جلسات 20 جلسه
شهریه:  530,000 تومان
کتب و منابع:  Summit 2 (Unit 1 - 10)
طول ترم:  2 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

♦  شما زبان آموزان عزیز میتوانید قبل از ثبت نام، با کارشناسان مرکز مشاوره ی رایگان انجام دهید
60 60 44 33 - 045               0021 241 0937

 

♦  جهت مشاهده تقویم آموزشی دوره آنلاین کلیک کنید.

 

 

جهت مشاهده تمامی دوره های آموزشی مرکز، کلیلک نمایید