infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

 

 

 

 

LEVEL A

 

سطح A دوره های آنلاین مکالمه در مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش دارای ترمهای زیر میباشد

 

 

LEVEL A1 (Four Corners 1)

 

 

FC1 /a
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 1 (Unit 1 - 3)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

FC1/b
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 1 (Unit 4 - 6)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

FC1/c
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 1 (Unit 7- 9)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

FC1/d
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 1 (Unit 10 - 12)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

 

 

 

LEVEL A2 (Four Corners 2)

 

 

FC2/a
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  (Unit 1 - 3) Four Corners 2
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

FC2/b
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  (Unit 4 - 6) Four Corners 2
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

FC2/c
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  (Unit 7 - 9) Four Corners 2
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

FC2/d
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  300,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  (Unit 10 - 12) Four Corners 2
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

♦  شما زبان آموزان عزیز میتوانید قبل از ثبت نام از کارشناسان مرکز، مشاوره ی رایگان دریافت نمایید
60 60 44 33 - 045               0021 241 0937

 

♦  جهت مشاهده تقویم آموزشی دوره آنلاین کلیک کنید

 

 

جهت مشاهده تمامی دوره های آموزشی مرکز کلیک نمایید