infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

دوره های آموزشی مرکز بین المللی کلام نواندیش


دوره مکالمه مبتدی / حضوری

دوره مکالمه مبتدی / حضوری

اولین سطح از چهار سطح مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

آشنایی اولیه با زبان انگلیسی
دوره مکالمه مبتدی / آنلاین

دوره مکالمه مبتدی / آنلاین

اولین ترم از 22 ترم مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

آشنایی اولیه با زبان انگلیسی
دوره مکالمه مقدماتی / حضوری

دوره مکالمه مقدماتی / حضوری

دومین سطح از چهار سطح مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

آشنایی با مفاهیم پایه ای زبان انگلیسی
دوره مکالمه مقدماتی / آنلاین

دوره مکالمه مقدماتی / آنلاین

ترم 5 از 22 ترم مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

آشنایی با مفاهیم پایه ای زبان انگلیسی
دوره مکالمه متوسط / حضوری

دوره مکالمه متوسط / حضوری

سومین سطح از چهار سطح مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

شکل گیری کامل زبان انگلیسی
دوره مکالمه متوسط / آنلاین

دوره مکالمه متوسط / آنلاین

ترم 9 از 22 ترم مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

شکل گیری کامل زبان انگلیسی
دوره مکالمه پیشرفته / حضوری

دوره مکالمه پیشرفته / حضوری

چهارمین سطح از چهار سطح مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

آشنایی با مفاهیم و ساختارهای پیشرفته زبان انگلیسی
دوره مکالمه پیشرفته / آنلاین

دوره مکالمه پیشرفته / آنلاین

ترم 13 از 22 ترم مکالمه (مناسب برای افزایش مهارتهای چهارگانه انگلیسی و آمادگی آیلتس و آزمونهای بین المللی)

آشنایی با مفاهیم و ساختارهای پیشرفته زبان انگلیسی
دوره آیلتس / Speaking

دوره آیلتس / Speaking

آشنایی با روشهای تقویت مهارت گفتاری در آزمون آیلتس و دیگر آزمونهای بین المللی

تمرکز روی مهارت گفتاری آیلتس
دوره آیلتس / Writing

دوره آیلتس / Writing

آشنایی با روشهای تقویت مهارت نوشتاری در آزمون آیلتس و دیگر آزمونهای بین المللی

تمرکز روی مهارت نوشتاری آیلتس
دوره آیلتس / Listening

دوره آیلتس / Listening

آشنایی با روشهای تقویت مهارت شنیداری در آزمون آیلتس و دیگر آزمونهای بین المللی

تمرکز روی مهارت شنیداری آیلتس
دوره آیلتس / Reading

دوره آیلتس / Reading

آشنایی با روشهای تقویت مهارت خواندن در آزمون آیلتس و دیگر آزمونهای بین المللی

تمرکز روی مهارت خواندن آیلتس
دوره گرامر پایه (Basic Grammar)

دوره گرامر پایه (Basic Grammar)

آشنایی با مفاهیم و ساختارهای اولیه زبان انگلیسی (مناسب برای زبان آموزان مبتدی و افرادی که تازه آموزش زبان انگلیسی را شروع کرده اند)

آشنایی با ساختارهای اولیه و پایه ای زبان انگلیسی
دوره بحث آزاد (Free Discussion)

دوره بحث آزاد (Free Discussion)

مناسب برای زبان آموزان Beginner و Intermediate

فعال شدن بیشتر دانش زبانی؛ ارتقاء دایره واژگان؛ روانی کلام
دوره آنلاین بحث آزاد (Online Free Discussion)

دوره آنلاین بحث آزاد (Online Free Discussion)

مناسب برای زبان آموزان Beginner و Intermediate

فعال شدن بیشتر دانش زبانی؛ ارتقاء دایره واژگان؛ روانی کلام
دوره های خصوصی زبان روسی / سطح A1

دوره های خصوصی زبان روسی / سطح A1

آمادگی برای آزمونهای بین المللی زبان روسی TORFL در سطح A1

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان روسی TORFL در سطح A1
دوره های عمومی 1 زبان روسی / سطح A1

دوره های عمومی 1 زبان روسی / سطح A1

آمادگی برای آزمونهای بین المللی زبان روسی TORFL در سطح A1

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان روسی TORFL در سطح A1
دوره های عمومی 2 زبان روسی / سطح A1

دوره های عمومی 2 زبان روسی / سطح A1

آمادگی برای آزمونهای بین المللی زبان روسی TORFL در سطح A1

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان روسی TORFL در سطح A1
دوره فوق فشرده زبان آلمانی / سطح A1 - 1

دوره فوق فشرده زبان آلمانی / سطح A1 - 1

یادگیری اصولی و سیستماتیک زبان آلمانی به همراه آمادگی برای آزمونهای بین المللی

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان آلمانی یادگیری زبان آلمانی برای مهاجرت تحصیلی و کاری و ...
دوره فشرده زبان آلمانی / سطح A1 - 1

دوره فشرده زبان آلمانی / سطح A1 - 1

یادگیری اصولی و سیستماتیک زبان آلمانی به همراه آمادگی برای آزمونهای بین المللی

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان آلمانی یادگیری زبان آلمانی برای مهاجرت تحصیلی و کاری و ...
دوره فشرده آخر هفته زبان آلمانی / سطح A1 - 1

دوره فشرده آخر هفته زبان آلمانی / سطح A1 - 1

یادگیری اصولی و سیستماتیک زبان آلمانی به همراه آمادگی برای آزمونهای بین المللی

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان آلمانی یادگیری زبان آلمانی برای مهاجرت تحصیلی و کاری و ...
دوره مهارت ویژه زبان آلمانی / سطح A2

دوره مهارت ویژه زبان آلمانی / سطح A2

یادگیری اصولی و سیستماتیک زبان آلمانی به همراه آمادگی برای آزمونهای بین المللی

آمادگی آزمونهای بین المللی زبان آلمانی یادگیری زبان آلمانی برای مهاجرت تحصیلی و کاری و ...
دوره خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A1

دوره خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A1

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون تومر

این سطح، توانایی زبان آموز را در پاسخگویی به سوالات بسیار ساده و ابتدایی به چالش میکشد
دوره نیمه خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A1

دوره نیمه خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A1

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون تومر

این سطح، توانایی زبان آموز را در پاسخگویی به سوالات بسیار ساده و ابتدایی به چالش میکشد
دوره های عمومی زبان ترکی استانبولی / سطح A1

دوره های عمومی زبان ترکی استانبولی / سطح A1

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون تومر

این سطح، توانایی زبان آموز را در پاسخگویی به سوالات بسیار ساده و ابتدایی به چالش میکشد
دوره های خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A2

دوره های خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A2

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون تومر

این سطح توانایی فرد در درک مسائل و مباحث را به چالش میکشد
دوره های نیمه خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A2

دوره های نیمه خصوصی زبان ترکی استانبولی / سطح A2

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون تومر

این سطح توانایی فرد در درک مسائل و مباحث را به چالش میکشد
دوره های عمومی زبان ترکی استانبولی / سطح A2

دوره های عمومی زبان ترکی استانبولی / سطح A2

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون تومر

این سطح توانایی فرد در درک مسائل و مباحث را به چالش میکشد
دوره های خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 A

دوره های خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 A

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویانی که قصد عزیمت به کره جنوبی دارند یا مایل به یادگیری زبانهای سخت چینی و ژاپنی هستند

آشنایی اولیه با زبان کره ای
دوره های نیمه خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 A

دوره های نیمه خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 A

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویانی که قصد عزیمت به کره جنوبی دارند یا مایل به یادگیری زبانهای سخت چینی و ژاپنی هستند

آشنایی اولیه با زبان کره ای
دوره های عمومی زبان کره ای / Level 1-1 A

دوره های عمومی زبان کره ای / Level 1-1 A

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویانی که قصد عزیمت به کره جنوبی دارند یا مایل به یادگیری زبانهای سخت چینی و ژاپنی هستند

آشنایی اولیه با زبان کره ای
دوره های خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 B

دوره های خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 B

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویانی که قصد عزیمت به کره جنوبی دارند یا مایل به یادگیری زبانهای سخت چینی و ژاپنی هستند

آشنایی و درک مفاهیم و ساختارهای پایه در زبان کره ای
دوره های نیمه خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 B

دوره های نیمه خصوصی زبان کره ای / Level 1-1 B

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویانی که قصد عزیمت به کره جنوبی دارند یا مایل به یادگیری زبانهای سخت چینی و ژاپنی هستند

آشنایی و درک مفاهیم و ساختارهای پایه در زبان کره ای
دوره های عمومی زبان کره ای / Level 1-1 B

دوره های عمومی زبان کره ای / Level 1-1 B

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویانی که قصد عزیمت به کره جنوبی دارند یا مایل به یادگیری زبانهای سخت چینی و ژاپنی هستند

آشنایی و درک مفاهیم و ساختارهای پایه در زبان کره ای
دوره های خصوصی زبان چینی

دوره های خصوصی زبان چینی

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون HSK

آشنایی با تن ها و آواهای زبان چینی و کاراکترهای اولیه ی آن
دوره های نیمه خصوصی زبان چینی

دوره های نیمه خصوصی زبان چینی

مناسب برای گردشگران، تاجران و دانشجویان - آمادگی برای آزمون HSK

آشنایی با تن ها و آواهای زبان چینی و کاراکترهای اولیه ی آن
دوره های عمومی زبان چینی

دوره های عمومی زبان چینی

مناسب برای گردشگران، تاجران و کسانی که به دنبال یادگیری زبان غیر از زبان اصلی خود هستند

آشنایی با تن ها و آواهای زبان چینی و کاراکترهای اولیه ی آن